Gustafssonstiftelsen  Ansök före 15/5

070-7157934


Anna-Lisa och Arne Gustafssons Stiftelse

Anna-Lisa och Arne Gustafssons Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig interventionsforskning, epidemiologiska studier, men även behandlingsuppföljning inom området pediatrik. Stiftelsens mål är att främst stödja yngre forskare

Främjandet kan ske företrädelsevis genom anslag till prospektiva och/eller randomiserade studier inom områden, som inte bekostas av stora bidragsgivare, såsom exempelvis idag Barncancerfonden, Hjärnfonden och Vetenskapsrådet.

För allt främjande som involverar forskning ska ett etiskt godkännande, eller motsvarande, finnas.

Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske genom stipendium och/eller anslag, såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt genom främjande av annan organisations verksamhet. Sökanden ska vara affilierad till ett svenskt universitet eller högskola men arbetet som ska främjas av Stiftelsen kan genomföras utomlands.

Stiftelsen ska verka oberoende av politisk och religiös tillhörighet. Stiftelsen grundades under hösten 2018.

Ansökningstid:

Årets ansökningar ska vara oss tillhanda senast den 15 maj innevarande år.

Bakgrund

Arne Gustafsson (1924-2008), var initiativtagaren till det som numera heter Scandic Hotel. Han var Scandics koncernchef och verkställande direktör (VD) fram till sin pensionering 1989. Han anställdes i Svenska Esso AB 1947 och 1961 lade han fram förslaget att starta en motellkedja i anslutning till bolagets bensinstationer.

År 1963 öppnades det första motellet i Laxå med 20 rum. 1968 blev han VD för det nybildade Esso Motorhotell AB som 1983 blev Scandic Hotel AB. På 22 år växte bolaget från ett 20-rums motell till Skandinaviens största hotellkedja.

Arne Gustafsson var även initiativtagare till kampanjen Positiva Sverige och en hängiven Djurgårdare.


Anna-Lisa Gustafsson (1925-2016), var gift med Arne. Utbildad socionom och verksam som kurator inom Stockholms Läns Landsting vid bl.a. St. Görans Sjukhus i Stockholm under många år.